Zarządzanie siecią sprzedaży – współpraca i komunikacja

Oferowane przez zarządzanie siecią sprzedaży rozwiązania przeznaczone dla sieci sprzedaży detalicznej gwarantują skuteczne zarządzanie zarówno siecią sprzedaży, jak i punktem sprzedażowym – niezależnie od modelu biznesowego. Ten system wspiera wszystkie obszary działania biznesu: zarządzanie asortymentem, cennikami, kontrahentami, punktami sprzedaży i uprawnieniami użytkowników oraz pozwala na rozwijanie współpracy z dostawcami. Ułatwia także raportowanie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w modułach sprzedażowych. Pełne rozliczenie sprzedaży, naliczanie prowizji, weryfikacja dokumentów oraz zapasów produktów w sieci sprzedażowej to jego podstawowe zadania. Zarządzanie siecią sprzedaży – http://positiveretail.pl/obrot-towarowy/ – stanowi bazę wiedzy o punktach sprzedaży i umożliwia lepszą kontrolę oraz zarządzanie procesami biznesowymi.

Metody zarządzania siecią sprzedaży

Na początku warto zacząć od metod, które służą do zarządzania siecią sprzedaży. Ujmowane są one w dwóch wymiarach: wspieram oraz wymagam. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, wspieram, czyli pomagam osiągać wyniki, uczę technik sprzedaży lub potrafię zorganizować pracownikom tę naukę. Pomagam im efektywnie planować i monitorować własne osiągnięcia. Pomagam im uczyć się odpowiedzialności za własny rozwój. Potrafię pokazać im szeroko rozumiane korzyści wynikające z uczenia się i konsekwentnego praktykowania rozwijanych umiejętności. Drugi wymiar dotyczy wymagania. Krótko mówiąc wymagam, czyli monitoruję rozwój swojego zespołu, sprawdzam czy wykonują określone zadania i jak faktycznie wygląda ich dynamika i jakość wykonywanej pracy.

Dwa wymiary pracy

Jeżeli chodzi o sprzedaż można wyróżnić dwa wymiary pracy:
a) dynamika pracy – wszelkie aktywności i ilości prowadzonych działań, takie jak: ilość prowadzonych rozmów telefonicznych, handlowych, zamknięć sprzedaży, nowych kontaktów, poleceń itd.
b) jakość – jaki jest poziom tych działań? Czy sposób prowadzenia rozmów z klientami jest zgodny z oczekiwaniami firmy? Czy daje realną szansę na osiąganie oczekiwanych wyników? Itd.

Określając powyższe wymiary zarządzanie siecią sprzedaży uczy menedżerów jak korzystać z dostępnych narzędzi w skutecznym zarządzaniu sprzedażą. Można określić na co dzień co liderom w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą przynosi najlepsze efekty i jak można skutecznie wdrażać mechanizmy działania przynoszące najwięcej korzyści.

Na koniec jedno bardzo ważne pytanie, w jako sposób szef sprzedaży powinien nawiązać prawidłowo relacje z działem sprzedaży? Oczywiście bardzo wiele zależy od osoby, która obejmuje stanowisko szefa sprzedaży: czy jest to osoba z zewnątrz czy jest to efekt np. awansu wewnętrznego i szef miał okazję poznać wcześniej swój zespół (być może z innej perspektywy). Bez względu na pojawiające scenariusze podstawowym wyzwaniem przed jakim staje szef sprzedaży jest koncentracja zespołu na realizacji celów sprzedażowych oraz umiejętne połączenie jego osobistych doświadczeń z wartościami zespołu, którym zaczyna zarządzać. Zarządzanie siecią sprzedaży prezentuje cztery żelazne zasady. Po pierwsze chodzi o ocenianie na jakim etapie rozwoju znajduje się aktualnie zespół: budowa i integracja, docieranie się, tworzenie synergii, kryzys wieku średniego, odnowa i reintegracja. Nie mniej ważne jest poznanie zespołu i ocena wartości poszczególnych pracowników w kategoriach posiadanych kompetencji i motywacji. Można to uzyskać przy pomocy specjalnych wywiadów lub odpowiednich ankiet lub kwestionariuszy. Trzecią zasadą jest ustalenie kanału komunikacyjnego pomiędzy szefem a wszystkimi pracownikami.
Bardzo ważne jest również poznanie oczekiwań poszczególnych pracowników względem firmy, zespołu i osoby szefa.

Odpowiedzi na te pytania są niezbędne by – znając stopień trudności zadań – szef sprzedaży mógł trafnie dopasować styl komunikacji i sposób budowania relacji w zespole. Takie działanie z nastawieniem na etap przygotowania pozwala na stworzenie warunków do zbudowania zespołu, w którym uzyskamy efekt synergii i osiągniemy sprawną komunikację. Zarządzanie siecią sprzedaży stawia na współpracę oraz dobrą komunikację.