IT

Zarządzanie siecią sprzedaży – współpraca i komunikacja

Oferowane przez zarządzanie siecią sprzedaży rozwiązania przeznaczone dla sieci sprzedaży detalicznej gwarantują skuteczne zarządzanie zarówno siecią sprzedaży, jak i punktem sprzedażowym – niezależnie od modelu biznesowego. Ten system wspiera wszystkie obszary działania biznesu: zarządzanie asortymentem, cennikami, kontrahentami, punktami sprzedaży i uprawnieniami użytkowników oraz pozwala na rozwijanie współpracy z dostawcami. Ułatwia także raportowanie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w modułach sprzedażowych. Pełne rozliczenie sprzedaży, naliczanie prowizji, weryfikacja dokumentów oraz zapasów produktów w sieci sprzedażowej to jego podstawowe zadania. Zarządzanie siecią sprzedaży – http://positiveretail.pl/obrot-towarowy/ – stanowi bazę wiedzy o punktach sprzedaży i umożliwia lepszą kontrolę oraz zarządzanie procesami biznesowymi.
Continue Reading