Skaner kodów kreskowych jako pomoc w bibliotece

Biblioteką można nazwać zarówno zbiór kilkuset tytułów, jak i instytucję, przez którą przewija się tysiące egzemplarzy. Każde z tych miejsc jest skarbnicą wiedzy oraz źródłem uciech i inspiracji. Ten tekst będzie jednak nie o duchowej wartości bibliotek, ale raczej o technicznej stronie wypożyczania książek.

Zmiany w katalogowaniu książek

Na początku katalogi biblioteczne, a ich historia sięga aż starożytności, polegały na spisywaniu wszystkich egzemplarzy i umieszczaniu obok każdego tytułu krótkiej notatki. W zależności od potrzeb, były one układane alfabetycznie lub rzeczowo, czyli z podziałem ze względu na cechy treściowe. Później zaczęły pojawiać się katalogi typograficzne, czyli oparte na magazynowym porządku, spisywane według sygnatur. Największym przełomem była oczywiście cyfryzacja, a więc stworzenie pierwszych baz danych przy użyciu odpowiednich programów komputerowych. Kolejnym krokiem było wprowadzenie do użytku katalogów online, które były dużym ukłonem w stronę czytelników. Zapewnienie całodobowego dostępu do spisu wszystkich książek było prawdziwą rewolucją w czytelniczym świecie.

Skaner kodów kreskowych w każdej bibliotece

Jeszcze zanim powstały katalogi online, do bibliotek wprowadzono pewne urządzenie, które bardzo ułatwiło pracę bibliotekarzy. Mowa tu o skanerze kodów kreskowych. Nadejście ery kodów paskowych zupełnie bowiem zmieniło funkcjonowanie bibliotek i pozwoliło przyśpieszyć proces odszukiwania poszczególnych książek. Obecnie każda książka ma swój kod, który, odczytany przez skaner kodów kreskowych, umożliwia szybkie odnalezienie informacji o danym egzemplarzu oraz wprowadzenie do systemu jego obecnego stanu: wypożyczony lub dostępny.

Dwie funkcje kodów kreskowych w bibliotece

Skaner kodów kreskowych umożliwia wykonanie dwóch operacji. Po pierwsze – identyfikację i ewentualną lokalizację tytułu. Po drugie – rozpoznanie czytelnika, który jest przypisany do kodu kreskowego umieszczonego na jego karcie bibliotecznej. Dzięki połączeniu obu tych funkcji, bibliotekarze mogą moderować katalogi bibliotek w taki sposób, aby każdy czytelnik, o każdej porze dnia i nocy, mógł sprawdzić, czy jego upragniona książka jest dostępna, czy też została już wypożyczona przez kogoś innego.