Monitor z technologią pojemnościową

W wielu przypadkach, monitor dotykowy – http://www.posiflex.com.pl/monitory,41.html – jakiego używamy opiera się na tzw. technologii pojemnościowej. Wykorzystuje ona przewodnictwo elektryczne co oznacza, że dotyk jest rejestrowany, bo w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki (pokrywającej ekran) zmienia się pojemność elektryczna. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule, dlatego zachęcamy do lektury.

Technologia pojemnościowa

Odznacza się ona wysoką czułością na dotyk i niezwykle precyzyjnym rozpoznawaniem pozycji punktu. Monitor ją wykorzystujący posiada dużą transparentność oraz ma możliwość stosowania wielopunktowego dotyku. Wykorzystywana tu powłoka gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale również trwałość i dużą odporność na zarysowania. Ponadto, ewentualne zarysowania monitora nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Jednak obsługuje się go zazwyczaj tylko gołym palcem (czasem udaje się to także w rękawiczce, ale jest to proces utrudniony). Panel rozpoznaje także dotyk wykonywany specjalnym rysikiem. Dzięki takiemu ograniczeniu dotykowemu można budować bardzo szczelne rozwiązania – całkowicie blokujące dostęp wody. Taka uszczelniona obudowa w żaden sposób nie aktywuje dotyku, a co za tym idzie – nie utrudni pracy całego ekranu. Warto też zauważyć, że takie ekrany doskonale sprawują się w trudnych warunkach: są odporne na wpływ zanieczyszczeń, różne warunki pogodowe, a nawet na delikatne mycie. Pojemnościowe panele dotykowe charakteryzują się również dużą trwałością, a czas ich życia przekracza 200 milionów dotknięć. Stosuje się w nich także dodatkową warstwę antyrefleksyjną, która minimalizuje odbicia światła.

Jak działa taki monitor dotykowy?

Jest to monitor, który działa na zasadzie detekcji zmian pojemności. Warto jednak zaznaczyć, że wyróżnia się tutaj dwa rodzaje rozwiązań:
1. Panele pojemnościowe powierzchniowe.
2. Panele pojemnościowo-projekcyjne.
Te pierwsze posiadają szklane podłoże, które jest pokryte jednorodną, bezbarwną warstwą materiału przewodzącego. W rogach monitora znajdują się elektrody, które wytwarzają zmienne pole elektryczne. Wiadomo, że ciało ludzkie również stanowi rodzaj układu elektrycznego. Tak więc, dotknięcie ekranu palcem (lub przewodzącym rysikiem) powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego pomiędzy ciałem a powierzchnią ekranu, na której zgromadzone są ładunki. W momencie dotyku, z każdej z elektrod do miejsca styku ciała z urządzeniem płynie minimalny prąd. Tworzy się on z powodu powstania zaburzenia pola na warstwie przewodzącej. Wartość prądu, który wypływa z każdej z elektrod, jest zależna od odległości od punktu dotyku. Na tej własnie podstawie kontroler może wyliczyć jego współrzędne, a potem przesłać je dalej – do systemu. To, że ekrany pojemnościowe mają możliwość wskazania punktu wyłącznie poprzez kontakt z elementem przewodzącym (w praktyce specjalnym rysikiem lub gołą dłonią), dla niektórych osób jest zaletą, a dla innych wadą. Monitor dotykowy może być zbudowany w oparciu o drugi rodzaj technologii, nazywanej pojemnościowo-projekcyjną, czyli tzw. dotykiem przez szkło. Technologia ta pozwala na detekcję dotyku poprzez dodatkową warstwę ochronną, która jest umieszczona przed ekranem. Pozwala to na instalację panelu za grubszym, to znaczy nawet za kilkunastomilimetrowym szkłem ochronnym. Wtedy określenie współrzędnych punktu dotyku, sprowadza się do analizy pola elektrycznego, które zmienia się tuż przy powierzchni ekranu.

Zastosowania tego rodzaju technologii

|Monitor dotykowy</strong

oparty na technologii pojemnościowej pozwala na dotyk wielopunktowy. Może być to monitor o dużej klasie szczelności (ponad IP 66). Można go wykorzystywać wszędzie, gdzie występuje jego intensywna eksploatacja, nawet tam, gdzie monitor wystawiony jest na nasłonecznienie (wybiera się wtedy szkło antyodblaskowe i antyrefleksyjne). Rozwiązania te są bardzo odporne na wandalizm, bo panel może się znajdować za szkłem o grubości do 15-18 milimetrów. Można je więc stosować:
– wewnątrz i na zewnątrz budynków.
– w publicznie dostępnych kioskach internetowe i reklamowych,
– w panele operatorskich HMI: w maszynach głównie z dużym prawdopodobieństwem zalania,
– w bankomatach i biletomatach,
– w telefonach komórkowych.
W tych miejscach jakość obrazu zawsze będzie doskonała, a urządzenie będzie odporne na zarysowania.