Korzyści związane ze stosowaniem JIRA program do zarządzania procesami

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) umożliwia organizacjom dostosowywanie wewnętrznych funkcji biznesowych do potrzeb klienta i pomaga kierownictwu określić, jak kierować, monitorować i mierzyć procesy zachodzące w firmie. W przypadku prawidłowego korzystania z profesjonalnego systemu, takiego jak JIRA program – http://jirasolutions.pl/o_jira/zarzadzanie-dokumentacja/ – obsługiwanego przez wykwalifikowanych specjalistów, zarządzanie procesami biznesowymi może się przyczynić do redukcji kosztów, zwiększenia wydajności oraz zminimalizowania błędów i ryzyka – a tym samym poprawy ochrony i optymalizacji zasobów firmy.

Funkcjonalny JIRA program

Wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu procesami biznesowymi przyczynia się do prawidłowego zarządzania finansami w firmie. Jednym z głównych celów ustanowienia systemu zarządzania procesami biznesowymi jest zapewnienie większej odpowiedzialności za funkcje departamentalne, w celu zapewnienia spełnienia wymagań. Dokumentując wszystkie procesy biznesowe i pracując nad optymalizacją każdego z nich, firma może stworzyć lepszy system kontroli i balansu, minimalizując w ten sposób ryzyko oszustw, błędów i strat oraz potwierdzając, że wszyscy pracownicy są świadomi swoich obowiązków. Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi ma zdolność poprawiania wiarygodności informacji oraz ich upowszechniania w odpowiednim czasie. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim to, aby kierownictwo wyższego szczebla otrzymywało dokładne informacje w miarę potrzeb, aby móc podejmować ważne decyzje biznesowe. Gdy procesy biznesowe są prawidłowo rejestrowane i monitorowane, łatwo jest zlokalizować niezbędne dane i szybko dostarczyć odpowiednie raporty.

Zgodność z przepisami

Począwszy od przestrzegania przepisów prawa pracy do składania sprawozdań finansowych wymaganych przez różne instytucje, istnieją liczne przepisy rządowe, których muszą przestrzegać wszystkie firmy. Kompleksowe procesy zarządzania procesami biznesowymi oferowane przez JIRA program pomagają organizacjom śledzić zobowiązania i zapewnić ich zgodność z obowiązującymi normami oraz prawodawstwem. Postępując zgodnie z jasno określonymi procesami i uaktualniającymi się przepisami, firmy mogą uniknąć potencjalnie kosztownych konsekwencji niezgodności.Ponieważ zarządzanie procesami biznesowymi polega na przypisywaniu i śledzeniu zasobów korporacyjnych organizacje, które stosują się do najlepszych praktyk, BPM mogą znacznie zwiększyć wydajność i zyski. Regularne oceny skuteczności mogą identyfikować ewentualne przypadki nieefektywności, a ciągłe ulepszanie procesów może pomóc w ich rozwiązaniu. Inną korzyścią w zarządzaniu procesami biznesowymi jest zdolność do egzekwowania środków bezpieczeństwa i ochrony. Poprzez udokumentowanie odpowiednich procedur i pełną zgodność z nimi, organizacje mogą zapewnić bezpieczeństwo pracowników i chronić majątek przedsiębiorstwa – w tym zasoby fizyczne i informacje poufne – przed kradzieżą, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Dlatego wewnętrzne kontrole i polityka korporacyjna odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu procesami biznesowymi.

Zmniejszone koszty

Na pierwszy rzut oka JIRA program wydaje się zapewniać takie same korzyści jak tradycyjna technologia aplikacji przedsiębiorstwa, np. ERP. Może to być np. zwiększona produktywność pracowników (w wyniku usprawnienia operacji biznesowych i automatyzacji powtarzających się zadań). Pakiety BPM przechodzą jednak daleko poza standardową wydajność. Raporty skuteczności procesów pomagają optymalizować przepływy pracy. Powiadomienia i wyzwalacze pomagają zmniejszyć błędy i wyeliminować marnotrawstwo, a silnik inteligentnych zasad wymusza najlepsze praktyki. W ten sposób oferowany przez firmę JIRA program pomaga nie tylko w zwiększaniu produktywności pracowników, ale również poprawia jakość produktów i zmniejsza ryzyko korporacyjne. Dzięki temu w ciągu kilku miesięcy od momentu wdrożenia, udoskonalenia te zapewniają znaczne oszczędności dla firm.

Zwiększone dochody

Oprócz obniżenia kosztów, pakiety BPM takiej jak program JIRA pomagają organizacji zwiększyć całkowite dochody poprzez zwiększenie produkcji, przyspieszenie cyklu i poprawę obsługi klienta. Usprawniony przepływ informacji pomaga przyspieszyć czas dostawy, a funkcjonalne panele sterowania pomagają priorytetowo działać w przedsiębiorstwie i mają duży wpływ na sprzedaż. Raporty skuteczności procesów pomagają zidentyfikować liczbę transakcji. Scentralizowana wiedza przedsiębiorstwa pomaga przyspieszyć podejmowanie decyzji i procesy zwrotne dla klientów zamkniętych, zapewniając odpowiednią skuteczność. Z czasem udoskonalenia te skutkują szybszym wprowadzeniem na rynek i ulepszonym wizerunkiem firmy, co ostatecznie zwiększa sprzedaż i przychody. Najbardziej bezpośrednia i konkretna zaleta zarządzania procesami biznesowymi jest jednak niematerialna. W dłuższej perspektywie złożone aplikacje procesowe zbudowane w pakietach BPM pomagają organizacjom stawać się bardziej funkcjonalnymi. Inteligentne reguły zapewniają, że proces dostosowuje się automatycznie do zmian w otoczeniu biznesowym.